Sveti Petar od sedam kruna


Prilikom izgradnje plinovoda pronađeni su ostaci crkve Svetog Petra “od sedam kruna” ispod masivne gromače.

Naziv od “sedam kruna” je zato što su iznutra na svakom zidu bile po cijeloj visini zida tri plitke niše obrubljene na vrhu lukom, i sedma na zapadnom zidu s glavnim ulazom. Moguće je da lukovi simboliziraju sedam sakramenata.

​​​​​​​Crkva je istražena i konzervirana. Potječe iz 7/8. st. Uz crkvu su nađeni žarni grobovi kao i u Rimu.