Turističke agencije

Barbariga Nova d.o.o.
A: Ulica Marana 1A, Barbariga
T: +385 52 528 113
F: +385 52 528 110
E: barbariga@barbariga-nova.hr

Istria Sun
Naron d.o.o.
A: Ul. Matije Vlačića Flaciusa 21, Fažana
T: +385 52 496 001, +385 52 204 650
F: +385 52 496 003
E: info@istriasun.com
W: www.istriasun.com

​​​​​​​Rona Trade d.o.o.
T: +385 51 715 728
F: +385 51 272 307
E: info@ronabooking.com
W: www.ronabooking.com