Sakralna baština

Ovdje počinje putovanje kroz sakralnu kulturnu baštinu Vodnjanštine. Ovo je poziv na susret s tišinom ruševina i gromača na osami, s drevnim kamenjem, s bajkama i legendama, sa svecima i relikvijama.