Pravni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)
Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/2020)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/2020)

Uplatni račun – članarina turističkim zajednicama
Članarina turističkim zajednicama – Vodnjan
Uplatni račun (IBAN): HR0310010051750227152
Model plaćanja: HR67
Poziv na broj: OIB

Prema članku 14. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama poslove
evidencije, obračuna i naplate članarine obavlja Porezna uprava.


Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019)
Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove u IŽ za 2020. godinu 
Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove u IŽ za 2021. godinu
Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove u IŽ za 2022. godinu
Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove u IŽ za 2024. godinu
Zakon o dopuni zakona o turističkoj pristojbi (NN 32/2020)
Zakon o dopunama zakona o turističkoj pristojbi (NN 42/2020)
Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/2019)
Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/2020)
Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/2020)
Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/2020

Uplatni račun – turistička pristojba
Turistička pristojba – Vodnjan

Uplatni račun (IBAN): HR8910010051750204749
Model plaćanja: HR67
Poziv na broj : OIB – sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

Turističku pristojbu iz članka 9. stavka 1. i 3., članka 12. stavka 2. i članka 13. stavka 1. i 4.
Zakona o turističkoj pristojbi sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, osobe u domaćinstvu, te vlasnici kuća i stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.