Zdravstvene usluge


Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a. U nastavku teksta nalaze se informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite turista.
 
* U slučaju hitnih stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje
(naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neuobičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima)
… pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194

U ispostavama Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije rade ambulante koje pružaju skrb svim hitnim bolesnicima od 0-24 sata kao i ne-hitnim akutnim bolesnicima izvan radnog vremena turističke ambulante ili obiteljskog liječnika.
Lokacije tih ambulanti po Istri i sve dodatne informacije možete pronaći na web stranici Zavoda za hitnu medicinu: https://zhmiz.hr/
 
* U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život
(stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima … )
… potražite pomoć liječnika kojeg ćete pronaći preko web stranice Istarskih domova zdravlja ili u turističkim ambulantama

Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Ispostave) možete pronaći informaciju o vama najbližim liječnicima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.

Dodatne ordinacije opće medicine, tzv. turističke ambulante organiziraju se tijekom ljeta u Umagu, Poreču, Rovinju, Labinu i Puli u glavnim zgradama ispostava IDZ-a. U njima pacijent uslugu može dobiti na temelju putnog ili privatnog osiguranja, ili uslugu mora platiti.

Labin
Adresa: Svetog Mikule 2, Labin
Ponedjeljak - Petak: 09:00 - 17:00
T: +385 95 325 6001
turisticka.labin@idz.hr

Poreč-Parenzo
Adresa: Mauro Gioseffi 2, Poreč
Ponedjeljak - Subota: 09:00 - 17:00
T: +385 95 325 6002
turisticka.porec@idz.hr

Pula-Pola
Adresa: Flanatička 27, Pula
Ponedjeljak - Petak: 14:00 - 21:00
Subota: 09:00 - 17:00
Nedjelja: Zatvoreno
T: +385 52 210 805, +385 95 325 6003
turisticka.pula@idz.hr

Rovinj-Rovigno
Adresa: Matteo Benussi 6, 52210 Rovinj
08:00 - 16:00, osim petka
T: +385 95 325 6004
turisticka.rovinj@idz.hr

Umag-Umago
Adresa: E. Pascali 3a, Umag
T: +385 052 702 203, +385 95 325 6005
turisticka.umag@idz.hr


* U slučaju potrebe za uslugama pedijatra, ginekologa ili stomatologa potražite njihov kontakt preko web stranice Istarskih domova zdravlja

Na stranicama Istarskih domova zdravlja www.idz.hr (pod Djelatnosti) možete pronaći informaciju o vama najbližim pedijatrima, ginekolozima i stomatolozima, njihove kontakte i adrese, kao i radno vrijeme.

Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula, Zagrebačka 30. 

* Ako je pacijent obavio liječnički pregled i upućen je u bolnicu …
Opća bolnica Pula, Objedinjeni hitni bolnički prijem na lokaciji Zagrebačka 30, Pula zbrinjava hitna stanja iz djelatnosti: interne medicine, kirurgije, neurologije, laboratorija, radiološke dijagnostike i transfuzijske medicine, infektologije, psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, pedijatrije i ginekologije.

Bolničke službe koje NE pružaju uslugu hitnih pregleda: dermatovenerologija, fizikalna medicina, nuklearna medicina, patologija i citologija.

Sve ostale informacije mogu se naći na web stranici www.obpula.hr

* Ako je pacijentu potrebna dežurna ljekarna, sve informacije o tome možete pronaći na web stranici Istarskih ljekarni 

Ljekarna Centar, Giardini 14, Pula otvorena je svakoga dana 24 sata (noćno dežurstvo).
Radno vrijeme i adresa svih ostalih ljekarni mogu se pronaći na web stranici
www.istarske-ljekarne.hr 

* Ako su potrebne hitne usluge epidemiološke službe, mikrobiološke službe ili hitna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija podaci o kontaktima dežurnih službi dostupni su na broju 112
 Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije: www.zzjziz.hr 

U Bolnici "Martin Horvat" Rovinj radi ambulanta za traumatologiju lokomotornog sustava koja je otvorena svakog radnog dana od 8:00 do 15:30 sati. Kontakt: 052 811 011 ili 052 537 126.
Sve dodatne informacije mogu se naći na web stranici www.bolnica-rovinj.hr