Smještaj Peroj

Hotel Villa Letan

Tip smještaja: Hotel

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 50.00

Broj smještajnih jedinica: 20

Villa Betiga - Pula apartman

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 80.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Betiga - Beograd apartman

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 80.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Betiga - Moskva apartman

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 70.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Betiga - Istanbul apartman

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 80.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Betiga - Scheveningen apartman

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 70.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Veronica

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 220.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Damjan

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 68.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Pistachio AS apartmani

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 52.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Chocolate AS apartmani

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 56.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Andi II

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 90.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Andi I

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 90.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Marica

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 35.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Nešić II

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 50.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apratman Nešić I

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 35.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Lisičak III

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 33.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Lisičak II

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 50.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Lisičak I

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 65.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Kalárossi

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 47.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Studio apartman Kevin

Tip smještaja: Studio

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 22.00

Broj smještajnih jedinica: 1