Smještaj Peroj

Apartman Serena

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 51.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Polion Peroj

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 160.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Hotel Villa Letan

Tip smještaja: Hotel

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 50.00

Broj smještajnih jedinica: 20

Villa Veronica

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 220.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Pistachio AS apartmani

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 52.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Chocolate AS apartmani

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 56.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Andi II

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 90.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Andi I

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 90.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Marica

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 35.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Nešić II

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 50.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apratman Nešić I

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 35.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Kalárossi

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 47.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Studio apartman Kevin

Tip smještaja: Studio apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 22.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Dagmar

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 110.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Genco

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 110.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Tarin

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 110.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Romina

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 110.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Vacation house K&I

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 56.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Pansion Berat Studio II

Tip smještaja: Studio apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 40.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Pansion Berat Studio I

Tip smještaja: Studio apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 24.00

Broj smještajnih jedinica: 1