Natječaji

Na temelju čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), čl. 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (''Narodne novine'' br. 13/22), čl. 24., toč. 6. Statuta Turističke zajednice Grada Vodnjana (''Službene novine'' br. 14/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Vodnjana o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Grada Vodnjana od 12. travnja 2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Vodnjana raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Vodnjana


Cjeloviti tekst Javnog natječaja pročitajte OVDJE

Odluka

Na temelju čl. 18., toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine" br. 52/19, 42/20) i čl. 24., toč. 6. Statuta Turističke zajednice Grada Vodnjana ("Službene novine" br. 14/20), Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Vodnjana na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijelo je sljedeću 
 
O D L U K U
o imenovanju direktorice Turističke zajednice Grada Vodnjana


Cjeloviti tekst Odluke pročitajte OVDJE