Kultura iumjetnost

Kultura je jedino ljudsko dobro koje, kada ga dijelimo, postaje još veće, a Vodnjan i njegova okolica imaju što podijeliti. Prošlost, kreativnost, svakodnevica, umijeća, sve je to u kamenju, dokumentima, natpisima, govoru, pjevanju, plesu, nošnji i tradicionalnim frizurama, u ukrasima, unutar muzeja, u galerijama, crkvama, u freskama.