Vlasnici kuća i stanova za odmor - vikendaši

Poštovani vlasnici kuća ili stanova za odmor,

podsjećamo Vas da ste obavezni prijavu svog boravka i boravka osoba koje borave u Vašem stanu izvršiti samostalno putem jedinstvenog nacionalnog online informacijskog sustava eVisitor. Ukoliko to još niste učinili, pozivamo Vas da osobno dođete u naš ured te uz predočenje vlasničkog lista, OIB-a i osobne iskaznice preuzmete pristupne podatke za sustav eVisitor. Ukoliko niste u mogućnosti doći osobno, tada pristupne podatke u Vaše ime može preuzeti opunomoćenik sa punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika. Opunomoćenik prilikom preuzimanja podataka predočuje vlasnički list, OIB, ovjerenu punomoć, kopiju osobnog identifikacijskog dokumenta vlasnika te original svojeg osobnog identifikacijskog dokumenta. Ukoliko je vlasnik stana tvrtka odnosno trgovačko društvo, uz sve navedeno potrebno je dostaviti i kopiju Izvatka iz sudskog registra trgovačkog suda.

Putem sustava eVisitor izvršiti će se automatska prijava na MUP za one osobe za koje je prijava na MUP potrebna
​​​​​​​(državljani država koji nisu članice EU-a i EGP-a).

Podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata. Sustav eVisitor omogućiti će Vam i izradu i ispisivanje uplatnice putem koje ćete izvršiti obavezu plaćanja za razdoblje kada ta obaveza postoji.

Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Vodnjanu i okolici.

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%, odnosno 0,40 € (3,00 kn) po danu i osobi. Turistička pristojba može se platiti u godišnjem paušalnom iznosu koji iznosi 15,93 € (120,00 kn) za prva dva člana (po osobi) te 7,96 € (60,00 kn) za svakog sljedećeg člana, ne kasnije od 15. srpnja. Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i državljane Europske Unije.

Državljani koji nemaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo zemalja članica Europske Unije, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna turističku pristojbu plaćaju u punom iznosu od 1,33 € (10,00 kn) po noćenju i osobi.

Za boravak izvan perioda od 15. lipnja do 15. rujna obveze plaćanja turističke pristojbe nema.
​​​​​​​
Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se nadzorom Državnog inspektorata utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak te uplatili turističku pristojbu u određenom roku, podliježete zakonski propisanim novčanim kaznama od 66,36 do 796,34 € (od 500,00 do 6000,00 kuna prema Zakonu o turističkoj pristojbi NN 52/19).

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • ...