Galižana u minijaturi


Ovo remek djelo autora Giovannia Fabrisa kroz izložbu na otvorenom prikazuje i reproducira alate i nekadašnje ˝strojeve˝ korištene u svakodnevnom životu i radu u poljima.

​​​​​​​Korišteni materijali, osim istarskog kamena, jesu željezo i drvo.

Radovi su započeli na proljeće 2010 godine, a prva faza radova otvorena je 10.08.2012. godine. Izložba se može svakodnevno posjetiti i pogledati.