Folklor Galižana


Folklorna grupa Galižane uvijek predstavlja jaku i bogatu aktivnost, nastupajući u različitim folklornim manifestacijama kako na nacionalnom tako i na međunarodnom teritoriju, neminovno nailazeći na brojne uspjehe.

Najstarije pjesme, čiji nastanak seže iz Srednjeg vijeka, jesu pjesme ˝a pera˝, ˝a la longa˝ i “∫ota le pive”, dok su tradicionalni plesovi ˝el valser˝ i ˝la furlana˝, koje prate dva veoma stara instrumenta odnosno ˝le pive˝ i ˝el simbolo˝.

​​​​​​​Prvi svira melodiju, dok drugi označava ritam. Galižanski instrumenti i pjesme uvršteni su u UNESCO-vu listu zaštićene baštine.