Smještaj

Apartman Vita

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 65.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Ana I

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 69.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Ana II

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 98.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Ana III

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 43.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Obiteljski apartman blizu plaže - Teuta

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 100.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Vodnjan

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 24.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Kuća za odmor Debora

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 150.00

Broj smještajnih jedinica: 1

B&B Tocà la Louna

Tip smještaja: Soba

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 150.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Andrea

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 60.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman JM 38

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 45.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Beautiful House in Vodnjan

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 46.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Kuća Cetina

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 156.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Casa Rustica

Tip smještaja: Soba

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 100.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Villa Božac

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 102.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Ca'Misola

Tip smještaja: Kuća

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 150.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman Loli

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 71.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman San Rocco I

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 35.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Apartman San Rocco II

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 40.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Teraboto Lili

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 51.00

Broj smještajnih jedinica: 1

Teraboto Izabela

Tip smještaja: Apartman

Kategorizacija:

Ukupna veličina (m2): 51.00

Broj smještajnih jedinica: 1