Trobroda bazilika (Guran)


Velika trobrodna bazilika otkrivena je 1935. godine prilikom gradnje ceste. Riječ je o trobrodnoj građevini srednjih dimenzija (20 x 10,7 m), najvećoj u promatranom razdoblju na istarskom teritoriju, s tri upisane apside u ravno začelje.

Fragmenti liturgijskog namještaja pronađeni prilikom istraživanja većinom pripadaju karolinškom razdoblju kada je nastala i sama građevina (krajem 8. Ili početkom 9.st). Zvonik, prigrađen s južne strane, vjerojatno je iz doba romanike.

​​​​​​​Ovdje su otkriveni ostaci liturgijskog namještaja, piloni, tranzene ukrašene pleternom dekoracijom, sačuvane liturgijske instalacije te grobnica – relikvijar.