Sveti Just


Svetom Justu posvećena je trobrodna romanička bazilika, nastala vjerojatno u 12.-13. stoljeću, obnovljena 1400.g. Bazilika Sv. Justa smještena je na rubnom dijelu Galižane, okružena grobljem, a neke od nadgrobnih ploča još su vidljive.

Unutrašnjost Sv. Justa sačuvala je romaničku strukturu prostora s povišenim svetištem. Unutrašnjost bazilike za metar je niža od nivoa ceste koja prolazi uz baziliku, ali na istom je nivou kao njeno dvorište. Kapiteli i stupovi koji dijele brodove različiti su međusobno. U unutrašnjosti nalazimo tri oltara, od kojih je onaj u apsidi, u baroknom stilu, u kamenu i drvu, posvećen Sv. Justu, sa kipom sveca u sredini. Romanička unutrašnjost zrači istim snažnim duhovnim nabojem koji se opaža u Svetoj Foški (Batvači).

Danas zahvaljujući svom predivnom dvorištu u Sv. Justu održavaju se kulturno-umjetničke manifestacije.

RADNO VRIJEME:
Srpanj
utorak 09.00 – 11.00; četvrtak 19.30 – 21.30; nedjelja 19.30 – 21.30

Kolovoz
utorak 09.00 – 11.00; četvrtak 19.00 – 21.00; nedjelja 19.00 – 21.00