Sveti Franjo Asiški


Na cesti Vodnjan – Bale nalazi se crkva Sv. Franje Asiškog. Izgrađena u 13. stoljeću. 

Crkvu su u unutrašnjosti krasile freske, koje su danas vidljive samo u tragovima.

​​​​​​​Nedaleko od crkvice nalazi se Park kažuna, kako bi naglasili specifičnu i karakterističnu arhitekturu vodnjanskog područja.

Insert your text here