Sveta Agneza


​​​​​​​Iz istog ranobizanstog perioda kao i Sv Andrija, a iz otkopanih ostataka, daje se naslutiti de je imala funkciju grobne kapele jer je uokolo pronađeno više grobova. Otkrivena je 2005. godine otkopavanjem gromače zasute građevnim otpadom, iako se lokalitet i prije toga nazivao Sv.Agnezom.
​​​​​​​
Građena je na ranije postojećem mauzoleju iz 2. stoljeća, a sama crkva potječe iz 5 st. Sama građevina ima četiri jaka kontrafora na istočnoj strani, na zapadnoj se strani nalazi nekoliko stuba, a na sjevernoj tanji ophodni zid, vjerojatno ulazni zid, za koji se smatra da je bio uništen gradnjom bunkera u II Svj. ratu, gdje su se čuvale namirnice. Svi otkopani zidovi su konzervirani.