Radionica Moj kažun i Park kažuna


Radi obnove i očuvanja kažuna i suhozida, Grad Vodnjan već godinama održava radionice „Moj kažun – La mia casita“. Na području vodnjanštine nalazi se vjerojatno najveći broj kažuna, a velik broj istih je porušen, zapušten ili neodržavan. Obnova kažuna u okolici Vodnjana ima višestruko opravdanje.

Oni su uključeni u sustavnu valorizaciju lokalne pejzažne arhitekture, analizirana je tradicijska graditeljska vještina, javno su preispitane sposobnosti lokalnih graditelja, podučeni zainteresirani entuzijasti. Primjer su prvog većeg ulaganja lokalne samouprave u zaštitu kažuna u Istri. 

Takva se obnova vrijednih objekata često naziva i revitalizacija. Dio radova odvija se kao otvorena, javna radionica za sve zainteresirane, entuzijaste i stručnu javnost, te se svake godine javlja sve veći broj sudionika, ne samo iz Istre i Hrvatske već i iz cijele Europe. Radionica se održava svake godine u svibnju.

Zahvaljujući radionici ˝Moj Kažun – La mia casita˝, 2013. godine započela je izgradnja Parka kažuna, svojevrsnog muzeja na otvorenom, gdje se kroz faze izgradnje može vidjeti kako nastaju kažuni. Suhozid koji okružuje Park kažuna djelomično je nastao radom samih posjetitelja.