Perojska povelja


Perojskom  poveljom, dokumentom koji više ne postoji u originalu, ovo se selo, okolni pašnjaci i šume dodjeljuju doseljenicima iz Crne Gore za sve vjekove.

Povelja navodi i da su Mišo Brajković sa 10 porodica i Mihajlo Ljubotina sa 5 porodica, što čini sveukupno 77 osoba, došli u Peroj iz Crne Gore, koja je tada bila pod turskom vlašću, 21.07.1657.godine.