Palača Bradamante


Tokom stoljeća, palača je imala razne funkcije te je bila Venecijanska loža, gradsko skladište za žitarice (fontik), sjedište podestata (načelnika), gradski arhiv, sanitarni ured, gospodski stan općinskog poglavara, zatvor, kazalište, centar za regrutaciju, Carski Komesarijat i Kraljevski Sud. Kasnije je postala stambena zgrada i naopokon sjedište Zajednice Talijana Vodnjana.

Palača je primjer bogate arhitektonske baštine grada, a smještena je na Narodnome trgu, mjestu zbivanja javnog života u gradu.
​​​​​​​
Fasada je baroknoga stila s uklesanim figurama lica, dok su prozori bogato ukrašeni motivima u obliku školjaka, uklesanim parapetima i elegantnom triforom s lijepom kamenom ogradom. Fasadu krasi i grb Vodnjana koji se prije nalazio na venecijanskom dvorcu srušenom 1808. godine kako bi se dobio današnji veliki trg. Jedinstvenost palače je i veliki sat postavljen 1814. godine na otvoru u potkrovlju: prvobitni sat je bio preuzet sa srušenog venecijanskog dvorca, a potom, zbog čestih kvarova, zamijenjen je novim koji je izrađen u Beču 1877. godine.

U predvorju je postavljena stalna zbirka grbova gradskih Rektora i uglednih obitelji Vodnjana, na katu je bogata biblioteka sa cca 2000 svezaka a na ostalim katovima su društvene prostorije za razne aktivnosti  Zajednice.