Novosti za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u

U nastavku možete proučiti kratke informacije o:
1. Visina turističke pristojbe
2. Način plaćanja turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu
3. Upisivanje pomoćnih kreveta
4. Turistička članarina
 
1. Visina turističke (boravišne) pristojbe
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) od 1.1.2020. više ne postoje turistički razredi i zone već svaka županija donosi odluku o visini iznosa turističke pristojbe (TP) za općine i gradove na svom području. U 2023. godini na području grada Vodnjana primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19). Za objekte u domaćinstvu i OPG-u u svim naseljima TP za 2023. iznosi:
- 46,45 € (350,00 kn) - Smještaj u objektu u domaćinstvu - paušal po krevetu
- 66,36 € (500,00 kn) - Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - paušal za svaku smještajnu jedinicu
- 26,54 € (200,00 kn) - Smještaj na OPG-u - paušal po krevetu
- 33,18 € (250,00 kn) - Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - paušal za svaku smještajnu jedinicu
Odlukom Županijske skupštine Istarske županije iste visine paušala turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu i OPG-u određene su i za 2021. godinu.

Uplatni račun – turistička pristojba
Turistička pristojba – Vodnjan

Uplatni račun (IBAN): HR8910010051750204749
Model plaćanja: HR67
Poziv na broj : OIB – sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

 
2. Način plaćanja turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu za objekte u domaćinstvu
Od 1.1.2020. u obračun iznosa godišnjeg paušalnog iznosa TP, osim glavnih kreveta, ulaze i pomoćni kreveti.
 
3. Upisivanje pomoćnih kreveta
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi od 1.1.2020. obračun godišnjeg paušalnog iznosa TP za objekte u domaćinstvu vrši se temeljem zbroja glavnih i pomoćnih kreveta. Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja. U eVisitoru će se automatski izbrisati svi pomoćni kreveti nakon 15.2.2020., a Turistička zajednica će nakon 15.2.2020. provjeriti koji objekti imaju pomoćne krevete navedene u izreci rješenja te ih unijeti u eVisitor. Iznajmljivači kojima su bili upisani pomoćni kreveti u obrazloženju rješenja, a koji ih žele i dalje koristiti, moraju zatražiti od nadležnog županijskog odjela za turizam da im izdaju novo rješenje s pomoćnim krevetima u izreci rješenja.
 
4. Turistička članarina
Obračun turističke članarine i dostava obrasca TZ za 2019. godinu rade se prema prethodno važećem zakonu (rok do 29.02.2020.). Od 01.01.2020. na snazi je Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) koji propisuje paušalno plaćanje turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:
- Smještaj u domaćinstvu - po krevetu - 5,97 € (45,00 kn)
- Smještaj na OPG-u - po krevetu - 3,98 € (30,00 kn)
- Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 10,62 € (80,00 kn)
- Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 7,96 € (60,00 kn)
Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.07., 31.08 i 30.09.). Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj PU do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

​​​​​​​Uplatni račun – članarina turističkim zajednicama
Članarina turističkim zajednicama – Vodnjan

Uplatni račun (IBAN): HR0310010051750227152
Model plaćanja: HR67
Poziv na broj: OIB