Podsjetnik za iznajmljivače

Za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, potrebno je slijedeće:
​​​​​​​
- Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
- Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča). Ovlaštena poduzeća za proizvodnju standardiziranih nalaze se na stranici: https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/kategorizacija-11512/standardizirana-ploce-za-objekte-koji-se-kategoriziraju/11513
- Istaknuti cjenik u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik mora biti u eurima, na njemu moraju biti naznačene sve usluge koje se nude. Cjenik mora biti vlastoručno potpisan od strane nosioca rješenja te ga nije potrebno ovjeriti. Iznajmljivači se moraju držati izraženih cijena u cjeniku, ali imaju mogućnost davanja popusta. Ukoliko odobravate popust, isti obavezno treba biti istaknut na cjeniku i naveden prilikom izdavanja računa. Stavke koje cjenik mora sadržavati:
- Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa)
- Vrsta i kategorija smještaja (po rješenju kategorizacije)
- Vrsta i naziv usluge (npr. noćenje u apartmanu, noćenje po kućnom ljubimcu)
- Termin (ako se cijene razlikuju po terminima, potrebno je unijeti sve termine, sezona, predsezona, posezona...)
- Cijena (obavezno mora biti izražena u eurima)
- Obavezno navesti da je turistička pristojba uključena u cijenu najma apartmana po noćenju
- Popust (ukoliko se odobrava)
- Razdoblje važenja cjenika
- Potpis nosioca rješenja
- Izdavati račune gostima za izvršenu uslugu. Račun mora sadržavati sljedeće informacije: broj računa, mjesto izdavanja računa i nadnevak; ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj pružatelja usluge (OIB iznajmljivača) koji je ispostavio račun; ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena​; vrstu i količinu proizvoda i usluga koje ste prodali/pružili te njihovu cijenu; naznaku da je turistička pristojba uključena u cijenu; obavezno navesti - Napomena: oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u. Račun se izdaje u 2 primjerka (jedan primjerak za gosta drugi za iznajmljivača) i nije ga potrebno fiskalizirati. Ukoliko se daje popust na uslugu, obavezno navesti na računu.
- Vidno istaknuti oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.
- Voditi Knjigu evidencije o prometu (ili Obrazac EP).
- Prijava gostiju [odjava je automatska] (u roku od 24h, isključivo u sustavu u eVisitor)
- Popis gostiju (isključivo putem sustava eVisitor)
- Vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora. Potrebno je imati dokaz o slanju odgovora na prigovor (čuvati godinu dana).
- Plan evakuacije (obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici koju iznajmljujete. Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili kopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava put za izlazak u slučaju požara ili kakve druge nepogode).
- Kutija prve pomoći (morate posjedovati kutiju prve pomoći u smještaju. Ako imate više apartmana, niste obvezni imati kutiju prve pomoći u svakom apartmanu, već na dostupnom mjestu u objektu. Isto vrijedi i za sobe kao registrirane smještajne jedinice. Kad se nešto potroši ili prođe rok trajanja, nije potrebno kupovati novu, nego samo je nadopuniti).


Turistička pristojba
Iznajmljivači (smještaj u domaćinstvu i smještaj na OPG-u) obvezni su plaćati turističku pristojbu u paušalnom iznosu za glavne i pomoćne krevete 60,00 EUR. Uplatnice sa svim podacima za uplatu turističke pristojbe u paušalnom iznosu nalaze se na web stranici www.evisitor.hr pod stavkom Financije – Uplatnica – Turistička pristojba.

Podaci za plaćanje turističke pristojbe:
IBAN: HR8910010051750204749
MODEL: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača


Turistička članarina
Slijedom Zakona o članarinama turističkim zajednicama (NN52/19) iznajmljivači (pružatelji usluga u domaćinstvu) su obavezni plaćati turističku članarinu u paušalnom iznosu od 5,97 EUR po krevetu za osnovne krevete, te za pomoćne krevete navedeni iznos umanjen za 50% po krevetu (NN14/20). Paušalni iznos turističke članarine moguće je platiti odjednom do 31. srpnja tekuće godine, ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Turistička članarina podnosi se Poreznoj upravi putem Obrasca TZ 2. Rok za podnošenje Obrasca TZ 2 nadležnoj Poreznoj upravi je 15. siječnja tekuće godine.
Uplatnice sa svim podacima za uplatu turističke pristojbe u paušalnom iznosu nalaze se na web stranici www.evisitor.hr pod stavkom Financije – Uplatnica – Turistička članarina.
Napomena: Prikazani iznosi turističke članarine u eVisitoru su informativni izračuni koji ne prate ukupno stanje zaduženja turističke članarine u poreznoj kartici Porezne uprave. Prije plaćanja turističke članarine provjerite svoje dugovanje u Poreznoj upravi ili u sustavu ePorezna koje je centralno mjesto za obračun turističke članarine.

Podaci za plaćanje turističke članarine:
IBAN: HR0310010051750227152
MODEL: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača


Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja i PDV
Iznajmljivači su obavezni plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti iznajmljivanja u paušalnom iznosu (pružatelji usluga u domaćinstvu) prema dobivenim uplatnicama i uputama nadležne Porezne uprave.

Iznajmljivači koji surađuju sa agencijama koje svoje sjedište imaju u drugim zemljama EU-a (npr. Booking.com) imaju obvezu plaćanja PDV-a (po stopi 25%) na izvršenu uslugu (proviziju), sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN79/13 i 85/13). Prema članku 75. stavka 1. točke 6. spomenutog Zakona porezni obveznik - građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici. PDV identifikacijski broj izdaje nadležna Porezna uprava.


Prezentacija smještajnog objekta na stranicama turističke zajednice
Svi iznajmljivači imaju mogućnost prezentirati vlastiti smještajni objekt na web stranicama Turističke zajednice grada Vodnjana. Potrebno je javiti nam se mailom na infovodnjan@gmail.com kako biste dobili obrazac kojeg je potrebno prethodno ispuniti.


Pečat, aparat za gašenje požara i osiguranje apartmana i gostiju – NISU OBAVEZNI
Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat. Ako želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti. Tvrtka koja izdaje pečate tražiti će službeno Rješenje na uvid.

Aparat za gašenje požara nisu dužni imati privatni iznajmljivači, već samo pravne osobe. Iako nije propisano kao obvezno, i više je no poželjno da nabavite vatrogasni aparat i postavite ga na lako dostupno mjesto u vašoj kući za odmor/apartmanu.

Iznajmljivači nisu obvezni imati osiguranje, ali preporučuje se da to imaju. Danas postoje razne specijalizirane police turističkog osiguranja koje iznajmljivače štite od provala u apartman za vrijeme boravka gosta, uništenih stvari u vlasništvu gosta, šteta u apartmanu (kućanski aparati, namještaj…) koje mogu počiniti gosti itd.


Turistička inspekcija
U cilju sprečavanja neregularnosti prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga te neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili pružanja ugostiteljskih usluga (poput npr. iznajmljivanja smještajnih kapaciteta „na crno“), sve uočene nepravilnosti mogu se prijaviti Turističkoj inspekciji koja djeluje pri Državnom inspektoratu te obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu.

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti podnošenjem prijave putem mrežnih stranica Državnog inspektorata (https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83), na broj telefona +385 52 650 080 (Ispostava u Puli, Bože Gumpca 36) te u Turističkoj zajednici grada Vodnjana-Dignano osobno (i anonimno), poštom ili e-mailom.


Uvid u ostale zakone koji reguliraju područje turističko – ugostiteljske djelatnosti s naglaskom na Zakon o pružanju usluga u turizmu i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, moguće je realizirati putem linka http://mint.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107


​​​​​​​
​​​​​​​Udruga iznajmljivača obiteljskog smještaja Grada Vodnjana
Predsjednik: Sandra Božac | +385 91 788 1390 | sabozac@net.hr 
Tajnik: Nikolina Draković | +385 91 886 6659 | 76nimado@gmail.com 

​​​​​​​