Kapucinski samostan


Vodnjan je imao kapucinski samostan koji je otvoren 1748. godine, čiju su gradnju i zemlju financirali stanovnici Vodnjana. Uz samostan se nalazila crkvica Sv. Josipa.


Samostan je osnovan zbog želje stanovnika Vodnjana kojima se svidjela jednostavnost kapucinskog reda. Samostan je postojao samo šezdesetak godina jer su ga ukinuli Francuzi početkom 19.st. Godine 1807. je postao vojna bolnica i imao tu funkciju i za vrijeme Austrije, sve do 1894. godine. U toj je fazi služio i kao karantena za bolesnike oboljele od malarije.

Samostan je kasnije imao i druge svrhe te je u njemu tako bio dječji vrtić, potom kino dvorana, a nakon II. svjetskog rata je srušen zid koji je okruživao samostan tako da je Vodnjan dobio gradski park.

​​​​​​​Postoji vjerovanje ili priča koja govori da je samostan nastao na mjestu gdje su nekada davno bila gradska vješala.