Sveti Ivan Turnina


Četiri kilometara od Vodnjana, 350 m istočno od magistralne ceste nalazimo romanički zvonik iz 12. st. Do 1922. Ovdje se nalazila i jednobrodna crkva, vjerojatno samostan. Danas su vidljivi ostaci crkve, četvrtastog tlocrta.

​​​​​​​Nakon francuske uprave kompleks je došao u privatne ruke. Godine 1927. crkva je porušena za gradnju štale. Zvonik se srećom sačuvao. Uz zvonik se nalazi podzemna cisterna.