Guran


Naziv Guran danas nosi stancija od nekoliko kuća, nešto južnije od izvornog ranosrednjovjekovnog naselja Guran.

Okolica Gurana bogata je ostacima građevina iz ranog srednjeg vijeka.

​​​​​​​U Guranu se danas proizvodi izvrstan kozji sir.