Galižana i okolica Galižane


Područje Galižane naseljeno je već u prapovijesno doba (gradina), a u rimsko je doba pripadalo jednom veteranu gens Gallije. Brojni su arheološki nalazi iz rimskog doba pronađeni na tom području i pohranjeni u Arheološkom muzeju Istre u Puli, ili su još neiskopani.


Kao feud pulskih biskupa, Galižana je već tijekom cijelog srednjeg vijeka bila jedno od rijetkih mjesta pošteđenih zaraza koje su u 16. i 17. stoljeću desetkovale istarski živalj. I dok su Pula, Poreč, Novigrad i ostala mjesta opustošena, autohtono stanovništvo Galižane se i dalje razvijalo sačuvavši i prenoseći na potomstvo običaje, nošnju i tradiciju kao i istriotsko narječje koje se još uvijek koristi usprkos demografskim promjenama posljednjih desetljeća.


Galižana je staro naselje prepuno kulturnih spomenika poput grobne crkve Sv. Justa, trobrodne romaničke bazilike s apsidom izgrađene u obliku četverokuta iz 9. stoljeća na ranijoj starokršćanskoj crkvi; župna crkva Sv. Roka izgrađena u prvoj polovici 17. st. i restaurirana u 19. stoljeću s elegantnim zvonikom visokim 36 metra s 5 zidnih vijenaca, presvođenim osmerokutnim tornjem iznad prozora zvonika s četverostranim romaničkim biforama; na periferiji naselja nalazi se ranosrednjovjekovna crkva “La Concetta” gdje se nekada čuvalo drveno raspelo iz 12. stoljeća. U povijesnoj jezgri karakteristične ruralne arhitekture u istarskom kamenu nalaze se još dvije stare crkvice, crkva Sv. Antona s ostacima predroromaničnog klesarstva uzidanim na bočnim stranicama i s nepoznatim, nedešifriranim natpisom iznad nadvratnika portala, dok je na sjeveru Sv. Josip s malim brodnim zvonikom.

​​​​​​​
Galižana danas ima oko 1500 stanovnika većinom udruženih u Zajednicu Talijana koja njeguje govor, pjesme, plesove, glazbu i posebnu nošnju, obilježja dubokih korijena. Obzirom da se radi o poljoprivrednom kraju, stanovništvo se bavi vinogradarstvom, maslinarstvom i stočarstvom proizvodeći izvrsno vino i cijenjeno ekstradjevičansko maslinovo ulje, ovčji sir i ostale domaće proizvode. Područje južno od mjesta namijenjeno je maloj industriji čijem razvoju pogoduje povezanost Galižane s ostalim krajevima: željeznicom Divača-Pula i regionalnom cestom Vodnjan-Pula i Galižana - Fažana.
​​​​​​​

Okolica Galižane


U neposrednoj blizini Galižane još su vidljivi ostaci drugih ranokršćanskih sakralnih objekata: jednobrodna crkva Svetog Maura (7. stoljeće), crkva Svetog Petra, srednjovjekovna kapela Svetog Silvestra, a između Galižane i Fažane ruševine kapele Svetog Pelegrina.