Folklor Peroj


Izuzetno je zanimljivo da su Crnogorci iz Peroja, od svog dolaska prije 350 godina pa sve do danas, zadržali svoju pravoslavnu vjeru, jezik i ćirilićno pismo, koje se još može vidjeti na nadgrobnim spomenicima.

​​​​​​​
Autohtoni Perojci žive perojstvo. Njeguju svoje običaje, crkvene slave, služe se perojskim govorom, a tradicionalno naslijeđe svojih očeva i djedova pokušavaju predstaviti svojem okruženju kroz kulturni i povijesni rad Društva perojskih Crnogoraca "PEROJ  1657" koje je osnovano 15.11.2000. godine. U sklopu Društva djeluju pjevačka grupa, folklorna sekcija , sekcija za očuvanje kulturne i povijesne baštine Peroja, sportska  sekcija i duhovna sekcija.