Ekomuzej i Memorijalna zbirka Erminio Vojvoda


​​​​​​​Istrian de Dignan – Ekomuzej

Grupa entuzijasta Vodnjana, koja želi valorizirati neiskorištene potencijale Grada, osnovala je neprofitnu udrugu pod nazivom "ISTARSKO – Ekomuzej iz Vodnjana / ISTRIANO – Ecomuseo di Dignano".

Za poboljšanje kvalitete života kroz vrednovanje vlastitih resursa, suradnju, rad i solidarnost svojih članova i lokalne zajednice, posebice autohtonom stanovništvu i ugroženim skupinama Udruga će poticati istraživanje, njegovanje, očuvanje i promicanje povijesne ruralne kulturne baštine, posebice one poljoprivredne, kroz valorizaciju proizvoda ljudskog rada te kreiranja prepoznatljivog kulturnog i turističkog identiteta Vodnjana kao destinacije bogate autohtonim prirodnim proizvodima.

Nadalje, cilj je zaštita i revitalizacija materijalne i nematerijalne ruralne baštine, uključujući tradicionalne alate, zanate i umijeća te povijesna drvena kola i domaće životinje.
​​​​​​​
Održavanje i kultiviranje zemljišta, vraćanje u uporabu zapuštenih ili napuštenih objekata i poljoprivrednih površina te očuvanje izvornih sorti i biološke raznolikosti u ciljevima su članova ove neprofitne vodnjanske udruge.


Memorijalna zbirka Erminio Vojvoda

U neka prošla vremena iz Pule i okolice odlazilo se u Vodnjan u „shopping“, a poznata vodnjanska Trgovačka ulica bila je prepuna trgovina i radnji u kojima su posjetitelji mjesta osim nabavke, mogli obaviti i niz drugih stvari prije povratka kući. No, Vodnjan je prvenstveno bio centar brojnih postolara.

Poznati postolar Erminio Vojvoda (23.05.1902. – 06.04.1991.) je bio jedan od znamenitijih i viđenijih građana Vodnjana, grada koji je nekoć imao veliki broj kvalitetnih postolara. Vojvoda je bio  najistaknutiji vodnjanski majstor svog zanata, a njegova su djela bila poznata ne samo u Vodnjanu i Istri, već i izvan granica Italije i Jugoslavije, država kojima je za Erminijeva života Vodnjan pripadao. Osim što je bio vješt obrtnik, bio je i poznati kreator mnogih modela visoke mode onog vremena, tako da njegove nacrte možemo vidjeti u ondašnjim najznačajnijim europskim modnim časopisima koji su izlazili u Parizu, Londonu, Beču i Milanu.

U Muzeju lokalne zajednice "Kuća tradicija" nalazi se memorijalna zbirka koja podsjeća Vodnjance i mnogobrojne goste Vodnjana, ne samo na još jednog znamenitog stanovnika ovog grada, već ih i upoznaje s proizvodnim procesom, alatima, namještajem i ambijentom negdašnje vodnjanske obućarske radnje.


Mnogobrojni kalupi, crteži, krojevi modela, fotografije, diplome i razglednice kataloški su popisani u knjigu inventara Etnografskog muzeja Istre, a izloženi su na mjestu na kojem su i nastali, u vjerno obnovljenom prostoru.